Invite a friend Bookmark English Latviešu Русский
Home Articles Forums Events Lakes and Rivers Photos Videos Classifieds Polls Games Blogs Fishing Abroad
Event Picture
Actions
Google Maps
PAVASARA LASIS 2011
Country:
Latvia
City:
Salacgrīva
Place:
salaca
Date:
30 April, 2011 (4823 Days Ago)
Posted by:
Description

Starptautiskais čempionāts taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri "PAVASARA LASIS 2011"

NOLIKUMS

1.   Sacensību mērķis
Videi draudzīgas taimiņu un lašu makšķerēšanas sacensību un šo zivju sugu ilgtspējīgas izmantošanas idejas popularizēšana Salacas upē un Latvijā. Labāko komandu un individuālo makšķernieku noteikšana. 

2.   Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko: ,,LATVIJAS MAKŠĶERNIEKU APVIENĪBA" (LMA) , „Sporta klubs Pasaule", ,,EZ STUDIJA".
Atbildīgie: ,,LMA" tel.26668555 , Egons Simsons, tel.29410832

3. Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Sacensības notiek: 2011.gada 30.aprīlī no plkst. 6.30 līdz 17.00 Salacas upes posmā Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Domes administratīvajā teritorijā atbilstoši spēkā esošajos Salacgrīvas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.14 (lēmums Nr.392, 19.11.2009.) "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada Domes administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)" noteiktajām prasībām un tajos norādītajās taimiņa licencētās makšķerēšanas zonās A, B,C un D, kā arī saskaņā ar šo Nolikumu.

3.2. Dalībnieku reģistrācija, licenču iegāde, lomu uzrādīšana (reģistrācija) sacensību galvenajam tiesnesim un uzvarētāju apbalvošana notiek sacensību bāzes vietā pie Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Salacgrīvas sektora ēkas Salacas upes labajā krastā Vecsalacā.

3.2. Dalībnieku reģistrācija - 30.aprīlī bāzes vietā no plkst. 6.30 līdz plkst. 7.30.

3.3. Makšķerēšana notiek - no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00.

3.4. Lomu uzrādīšana - ne vēlāk kā līdz plkst. 16.00.

3.5. Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana bāzes vietā - plkst. 17.00.

4. Čempionāta galvenais tiesnesis.

Sacensību galvenais tiesnesis ir....................

5. Čempionāta noteikumi.

5.1. Čempionātā piedalās tikai LMA biedri un LMA Valdes uzaicinātās personas,
ieskaitot komandas (arī no ārvalstīm), ievērojot visas šī Nolikuma prasības, un kuri ir
reģistrējušies čempionāta norises dienā.

5.2.Makšķerēšana notiek atbilstoši spēkā esošo Salacgrīvas novada Domes saistošo noteikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada Domes administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)" prasībām un tajos norādītajās taimiņa licencētās makšķerēšanas zonās A, B, C un D, saskaņā ar šo Nolikumu, kā arī ievērojot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas noteikumus vides aizsardzībā.

5.3. Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās līdz 23.04.2011. Rīgas raj., Ādažu nov., Baltezers , viesu namā ,,Eiropa", infolma@inbox.lv, tel. 29410832 Egons vai 26668555 Edgars.

5.4. Čempionāta var piedalīties ne vairāk kā 80 dalībnieki.

5.5. Katras komandas sastāvā var būt ne vairāk kā 4 dalībnieki.

5.6. Komandu skaits ne vairāk kā 20 komandas.

5.7.Vienlaicīgi ar reģistrāciju katrs čempionāta dalībnieks uzrāda spēkā esošu
"Makšķerēšanas karti", samaksā licences cenu 9 lati  un dalības maksu 11 lati.

5.8. Makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā.

5.9. Katrs sacensību dalībnieks drīkst lomā paturēt 1(vienu) lasi vai 1(vienu) taimiņu. Makšķerēšana atļauta līdz brīdim, kad noķerta pirmā zivs, kuras minimālie pieļaujamie garumi ir ne mazāki par: lasim - 60cm, taimiņam - 50cm. Lomā paturamo zivi nekavējoties jānogalina. Pēc noķertās zivs paturēšanas, makšķerēšanu jāpārtrauc, jāatgriežas sacensību bāzes vietā un noķerto zivi jāuzrāda sacensību galvenajam tiesnesim tās reģistrācijai.

5.10. Katrs sacensību dalībnieks ir personiski atbildīgs par izmantotās licences atgriešanu sacensību galvenajam tiesnesim pirms loma uzrādīšanas, arī gadījumā, ja zivs nav noķerta.

5.11. Dalībniekiem, kuri neatgriezīs izmantotās licences atbilstoši 5.10. punktā minētajam, tiks liegta iespēja piedalīties jebkādās sacensībās, kuras tiks organizētas Salacas upes posmā Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes administratīvajā teritorijā 2011.gadā.
 5.12. Katrs makšķernieks ir personiski atbildīgs par individuālo drošību makšķerēšanas laikā.
 

6. Uzvarētāju noteikšana.

6.1. Komandu vērtējumā uzvar un kausu iegūst komanda, kuras dalībnieki kopā lomā guvuši vislielāko noķerto lašu un taimiņu kopsvaru.

6.2. Individuālajā vērtējumā uzvar un kausu iegūst dalībnieks, kurš savā lomā guvis zivi ar vislielāko svaru:

6.2.1. atsevišķi lašu zivju sugas kategorijā,

6.2.2. atsevišķi taimiņu zivju sugas kategorijā.

7. Apbalvošana.

Komandu vērtējumā tiek apbalvoti pirmo 3(trīs) vietu ieguvēji, bet individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti pirmo 3(trīs) vietu ieguvēji atbilstoši šī Nolikuma 6.2.punktā minētajam. Pirmās vietas ieguvējs lašu zivju sugas kategorijā iegūst Goda nosaukumu „Pavasara laša čempions 2011" 

Participants
Tags
lasis (1)
spiningošana (1)
čempionāts (1)
salaca (1)
Powered by:
BoonEx - Community Software; Dating And Social Networking Scripts; Video Chat And More.
Copyright © 2024 Makšķerē.LV.
Рыбалка в Украине. Сайты о рыбалке. ТОП