Invite a friend Bookmark English Latviešu Русский
Home Articles Forums Events Lakes and Rivers Photos Videos Classifieds Polls Games Blogs Fishing Abroad
Event Picture
Actions
Google Maps
Latgales 2011.gada atklātā čempionāta spiningošanā - 1.kārta
Country:
Latvia
City:
Feimaņu pagasts
Place:
Feimaņi
Date:
8 May, 2011 (4289 Days Ago)
Posted by:
Description

Latgales 2011.gada atklātā čempionāta spiningošanā - 1.kārta

Nolikums

1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
2011.gada labāko Latgales sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.
2. Laiks un vieta.

Sacensības notiek trīs kārtās.
Pirmā kārta notiks 2011.gadā 8.maijā Rēzeknes novada, Feimaņu pagasta, Feimaņos, peldvietā, FEIMAŅU ezerā.
Otrā kārta notiks 2011.gada 3.jūlijā , Riebiņu novads, Rušonas pagasts, Rušonas ezerā.
Trešā kārta notiks 2011.gada 16.oktobrī - vieta tiks precizēta pēc otrā posma.

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas no Latgales pašvaldībām un rajoniem, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Komandas sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām un laivu ekipāžām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa. To var iemaksāt bankas kontā, dalības maksa Ls 6 (seši lati) no katra dalībnieka par katru kārtu.
Dalībnieku un ekipāžu skaits ir neierobežots.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei. Laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50m.
Sacensību sākuma laiku nosaka atbildīgais organizators un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums - 6 - 8 stundas.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivas ( 2 dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki startē ar savām laivām, atļauts lietot elektromotorus un benzīna motorus.

5. Komandu reģistrācija.
Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas. Pieteikumus sūtīt uz
e-pastu: zannaku@inbox.lv:  faksu : fax.  Nr. - 65322649, Žannai Kufinai.
Dalības maksa jāpārskaita uz kontu: Akciju sabiedrība „SEB Latvijas Unibanka" Konta numurs LV 50 UNLA 0091 0220 8536 0 -  ar norādi  spiningošanas sacensībām.

6. Uzvarētāju noteikšana.
Sacensībās tiek noteikta labākās komandas un  labākās laivu ekipāžas.
7. Apbalvošana.

Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo, otro, trešo vietu čempionātā, tiek apbalvotas ar piemiņas veltēm un diplomiem. PIEZĪME Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Dalības maksā iekļauta balvu iegāde un organizatoriskie izdevumi.
Sacensību galvenais tiesnesis- E. Dimants
Tiesnesis - Ž. Kufina.                                        
Kontakta tālruņi: Elgasts Dimants- tālr.26619939; Žanna Kufina - tālr. 29919366

Participants
Tags
Powered by:
BoonEx - Community Software; Dating And Social Networking Scripts; Video Chat And More.
Copyright © 2023 Makšķerē.LV.
Рыбалка в Украине. Сайты о рыбалке. ТОП