Invite a friend Bookmark English Latviešu Русский
Home Articles Forums Events Lakes and Rivers Photos Videos Classifieds Polls Games Blogs Fishing Abroad
All Events
Date:
11 June, 2011 (4780 Days Ago)
Posted by:
Place:
Latvia, Rīga, Lucavsalas iela 5
Description:

Lai popularizētu  makšķerēšanu kā veselīgu atpūtas veidu bērnu un jauniešu vidū, sestdien Lucavsalā notiks bērnu makšķerēšanas sacensības.

Makšķerēšanas sacensību mērķis ir ne tikai aicināt jauniešus pievērsties veselīgam dzīvesveidam, bet arī pilnveidot makšķerēšanas iemaņas, veicināt saudzīgas attieksmes pret dabu ieaudzināšanu un noskaidrot labākos makšķerniekus.


Sacensībās varēs piedalīties bērni un jaunieši vecuma grupā līdz četriem gadiem (kopā ar vecākiem), tāpat būs grupa bērniem vecumā no 5-9 gadiem ( vecāku pavadībā) un atsevišķi tiks vērtēti jaunieši vecumā no 10-15 gadiem.


Sacensības makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri notiks no plkst.11.30 līdz plkst.14.00.
Tāpat tiks pārbaudīts kā jaunieši pārzina makšķerēšanas noteikumus,  kā spēj atpazīt zivis un notiks zīmēšanas konkurss.


Uzvarētājus noteiks pēc lielākā loma svara un konkursos - pēc pareizo atbilžu skaita.
Plkst.10.00 aties bezmaksas autobuss no Katedrāles uz Lucavsalu.


Sacensības sāksies 4.jūnijā, plkst. 11.00, Lucavsalā, airēšanas bāzē "Rīdzene". Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00.

Date:
28 May, 2011 (4794 Days Ago)
Posted by:
Place:
Latvia, Lilaste, Medzābaki
Description:

Copmaņi labdarībai

2011. gada 28 maijā, Lilastes ezerā, notiks kārtējās spiningošanas sacensības "Copmaņi labdarībai". Visi sacensības iegūtie līdzekļi tiek ziedoti Biedrības "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem"  vasaras vrehabilitācijas programmas projekta "Sapņu darbnīca" īstenošanai. 10 dienu nometne 50 bērniem.

Balvu fonds:

1. vieta: laiva Amber 315

2.vieta: elektromotors MinnKota Endura 34

3.vieta: eholote Humminbird 170x

Date:
8 May, 2011 (4814 Days Ago)
Posted by:
Place:
Latvia, Feimaņu pagasts, Feimaņi
Description:

Latgales 2011.gada atklātā čempionāta spiningošanā - 1.kārta

Nolikums

1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
2011.gada labāko Latgales sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.
2. Laiks un vieta.

Sacensības notiek trīs kārtās.
Pirmā kārta notiks 2011.gadā 8.maijā Rēzeknes novada, Feimaņu pagasta, Feimaņos, peldvietā, FEIMAŅU ezerā.
Otrā kārta notiks 2011.gada 3.jūlijā , Riebiņu novads, Rušonas pagasts, Rušonas ezerā.
Trešā kārta notiks 2011.gada 16.oktobrī - vieta tiks precizēta pēc otrā posma.

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas no Latgales pašvaldībām un rajoniem, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Komandas sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām un laivu ekipāžām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa. To var iemaksāt bankas kontā, dalības maksa Ls 6 (seši lati) no katra dalībnieka par katru kārtu.
Dalībnieku un ekipāžu skaits ir neierobežots.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei. Laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50m.
Sacensību sākuma laiku nosaka atbildīgais organizators un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums - 6 - 8 stundas.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivas ( 2 dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki startē ar savām laivām, atļauts lietot elektromotorus un benzīna motorus.

5. Komandu reģistrācija.
Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas. Pieteikumus sūtīt uz
e-pastu: zannaku@inbox.lv:  faksu : fax.  Nr. - 65322649, Žannai Kufinai.
Dalības maksa jāpārskaita uz kontu: Akciju sabiedrība „SEB Latvijas Unibanka" Konta numurs LV 50 UNLA 0091 0220 8536 0 -  ar norādi  spiningošanas sacensībām.

6. Uzvarētāju noteikšana.
Sacensībās tiek noteikta labākās komandas un  labākās laivu ekipāžas.
7. Apbalvošana.

Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo, otro, trešo vietu čempionātā, tiek apbalvotas ar piemiņas veltēm un diplomiem. PIEZĪME Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Dalības maksā iekļauta balvu iegāde un organizatoriskie izdevumi.
Sacensību galvenais tiesnesis- E. Dimants
Tiesnesis - Ž. Kufina.                                        
Kontakta tālruņi: Elgasts Dimants- tālr.26619939; Žanna Kufina - tālr. 29919366

Date:
30 April, 2011 (4822 Days Ago)
Posted by:
Place:
Latvia, Salacgrīva, salaca
Description:

Starptautiskais čempionāts taimiņu un lašu makšķerēšanā ar spiningu vai mušiņmakšķeri "PAVASARA LASIS 2011"

NOLIKUMS

1.   Sacensību mērķis
Videi draudzīgas taimiņu un lašu makšķerēšanas sacensību un šo zivju sugu ilgtspējīgas izmantošanas idejas popularizēšana Salacas upē un Latvijā. Labāko komandu un individuālo makšķernieku noteikšana. 

2.   Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko: ,,LATVIJAS MAKŠĶERNIEKU APVIENĪBA" (LMA) , „Sporta klubs Pasaule", ,,EZ STUDIJA".
Atbildīgie: ,,LMA" tel.26668555 , Egons Simsons, tel.29410832

3. Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Sacensības notiek: 2011.gada 30.aprīlī no plkst. 6.30 līdz 17.00 Salacas upes posmā Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Domes administratīvajā teritorijā atbilstoši spēkā esošajos Salacgrīvas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.14 (lēmums Nr.392, 19.11.2009.) "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada Domes administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)" noteiktajām prasībām un tajos norādītajās taimiņa licencētās makšķerēšanas zonās A, B,C un D, kā arī saskaņā ar šo Nolikumu.

3.2. Dalībnieku reģistrācija, licenču iegāde, lomu uzrādīšana (reģistrācija) sacensību galvenajam tiesnesim un uzvarētāju apbalvošana notiek sacensību bāzes vietā pie Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Salacgrīvas sektora ēkas Salacas upes labajā krastā Vecsalacā.

3.2. Dalībnieku reģistrācija - 30.aprīlī bāzes vietā no plkst. 6.30 līdz plkst. 7.30.

3.3. Makšķerēšana notiek - no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00.

3.4. Lomu uzrādīšana - ne vēlāk kā līdz plkst. 16.00.

3.5. Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana bāzes vietā - plkst. 17.00.

4. Čempionāta galvenais tiesnesis.

Sacensību galvenais tiesnesis ir....................

5. Čempionāta noteikumi.

5.1. Čempionātā piedalās tikai LMA biedri un LMA Valdes uzaicinātās personas,
ieskaitot komandas (arī no ārvalstīm), ievērojot visas šī Nolikuma prasības, un kuri ir
reģistrējušies čempionāta norises dienā.

5.2.Makšķerēšana notiek atbilstoši spēkā esošo Salacgrīvas novada Domes saistošo noteikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada Domes administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)" prasībām un tajos norādītajās taimiņa licencētās makšķerēšanas zonās A, B, C un D, saskaņā ar šo Nolikumu, kā arī ievērojot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas noteikumus vides aizsardzībā.

5.3. Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās līdz 23.04.2011. Rīgas raj., Ādažu nov., Baltezers , viesu namā ,,Eiropa", infolma@inbox.lv, tel. 29410832 Egons vai 26668555 Edgars.

5.4. Čempionāta var piedalīties ne vairāk kā 80 dalībnieki.

5.5. Katras komandas sastāvā var būt ne vairāk kā 4 dalībnieki.

5.6. Komandu skaits ne vairāk kā 20 komandas.

5.7.Vienlaicīgi ar reģistrāciju katrs čempionāta dalībnieks uzrāda spēkā esošu
"Makšķerēšanas karti", samaksā licences cenu 9 lati  un dalības maksu 11 lati.

5.8. Makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā.

5.9. Katrs sacensību dalībnieks drīkst lomā paturēt 1(vienu) lasi vai 1(vienu) taimiņu. Makšķerēšana atļauta līdz brīdim, kad noķerta pirmā zivs, kuras minimālie pieļaujamie garumi ir ne mazāki par: lasim - 60cm, taimiņam - 50cm. Lomā paturamo zivi nekavējoties jānogalina. Pēc noķertās zivs paturēšanas, makšķerēšanu jāpārtrauc, jāatgriežas sacensību bāzes vietā un noķerto zivi jāuzrāda sacensību galvenajam tiesnesim tās reģistrācijai.

5.10. Katrs sacensību dalībnieks ir personiski atbildīgs par izmantotās licences atgriešanu sacensību galvenajam tiesnesim pirms loma uzrādīšanas, arī gadījumā, ja zivs nav noķerta.

5.11. Dalībniekiem, kuri neatgriezīs izmantotās licences atbilstoši 5.10. punktā minētajam, tiks liegta iespēja piedalīties jebkādās sacensībās, kuras tiks organizētas Salacas upes posmā Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes administratīvajā teritorijā 2011.gadā.
 5.12. Katrs makšķernieks ir personiski atbildīgs par individuālo drošību makšķerēšanas laikā.
 

6. Uzvarētāju noteikšana.

6.1. Komandu vērtējumā uzvar un kausu iegūst komanda, kuras dalībnieki kopā lomā guvuši vislielāko noķerto lašu un taimiņu kopsvaru.

6.2. Individuālajā vērtējumā uzvar un kausu iegūst dalībnieks, kurš savā lomā guvis zivi ar vislielāko svaru:

6.2.1. atsevišķi lašu zivju sugas kategorijā,

6.2.2. atsevišķi taimiņu zivju sugas kategorijā.

7. Apbalvošana.

Komandu vērtējumā tiek apbalvoti pirmo 3(trīs) vietu ieguvēji, bet individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti pirmo 3(trīs) vietu ieguvēji atbilstoši šī Nolikuma 6.2.punktā minētajam. Pirmās vietas ieguvējs lašu zivju sugas kategorijā iegūst Goda nosaukumu „Pavasara laša čempions 2011" 

Date:
15 October, 2010 (5019 Days Ago)
Posted by:
Place:
Latvia, Rīga, ķeizarmežs
Description:

CIPS 2010.gada pasaules čempionāts spiningošanā no laivām:

Laiks: 15.10.2010 - 16.10.2010
Vieta: Ķīšezers, sporta komplekss "Ķeizarmežs"
Organizātors: Latvijas makšķerēšanas sporta federācija (LMSF), sadarbībā ar Latvijas tautas sporta asociāciju
Sacensību veids: Komandu sacensības

Apraksts
Programma:
13-14.oktobrī: no plkst.09:00-15:00 treniņi;
13.oktobrī: plkst.14:00 preses konference;
14.oktobrī: plkst.18:00 čempionāta oficiālā atklāšana;
15-16.oktobrī: no plkst.09:00-15:00 sacensības;
16.oktobrī: plkst.16:30 preses konference, 18:00 čempionāta uzvarētāju apbalvošana, noslēguma ceremonija.

Piedalās:
Latvija, Čehija, Ungārija, Polija, Rumānija, Krievija, Ukraina, Lietuva, Kazahstāna, Baltkrievija, Igaunija un pat Dienvidāfrikas republika.

Latvijas izlases sastāvs:
Juris Fjodorovs, Aleksandrs Meirāns (Team Agat), Armands Romanovs, Ingus Goltiņš (Robinson), rezervē Igors Dubovskis (Kamuss-Rīteri) un Harijs Raciborskis (Rapala). Komandas vadītājs Egons Simsons (m/k "Pasaule")

Powered by:
BoonEx - Community Software; Dating And Social Networking Scripts; Video Chat And More.
Copyright © 2024 Makšķerē.LV.
Рыбалка в Украине. Сайты о рыбалке. ТОП