Invite a friend Bookmark English Latviešu Русский
Home Articles Forums Events Lakes and Rivers Photos Videos Classifieds Polls Games Blogs Fishing Abroad
Top Posts
1 January, 19701 January, 1970 17 comments Ziņas Ziņas


Piedāvāju noskatīties interesantu raidījumu par copi "Ar makšķeri". Raidījums ir no 15.01.2009. Šajā raidījumā redzēsim to, ko jūs paši esat nofilmējuši no saviem copes piedzīvojumiem.

 


TagsTags: makšķeri boms video 
1 January, 19701 January, 1970 13 comments Bez kategorijas Bez kategorijas

Uzsaukums visiem Latvijas makšķerēšanas sporta un aktīvās atpūtas piekritējiem, copes profesionāļiem un jūras copes cienītājiem!
Lieta tāda, ka Liepājas pilsētas birokrāti nolēmuši liegt šo nodarbi visa gada garumā Liepajas pilsētas Ostas akvatorijā, Tirdznīecības, Karostas un Tosmares kanālos!!!
Neliels citāts:

Управление Лиепайской специальной экономической зоны предложило городской думе внести поправки в обязательные правила, чтобы затем можно было разработать и принять решение о запрете рыбной ловли на территории порта.

Управляющий портом Айвар Боя рассказал газете "Курземес вардс", что подобное предложение возникло после того, как прошлой зимой из-за рыболовов в акватории порта, особенно на канале Военного городка, возникали опасные ситуации. Это нельзя считать нормальным явлением. О том, что угроза для жизни рыболовов реальная, неоднократно сообщалось в прессе, так как рыболовы сидели на льду на самом пути судов и не покидали его даже тогда, когда рядом с ними проходило судно.

"Если самоуправление нас поддержит, то мы запретим рыбную ловлю в порту. В окрестностях Лиепаи имеются два озера, и поэтому достаточно мест, где без опасений за себя можно заниматься любимым увлечением", - сказал А.Боя.

"Курземес Вардс" http://www.liepajniekiem.lv/rus/novosti/obsestvo/2010/07/30/sobirautsa-zapretit--ribacit--v-portu/

Liepājas maksķernieku pārstavji ir uzsākuši aktīvu pretdarbību šim ne ar ko nepamatotajam voluntārajam amatpersonu lēmumam, kamēr vēl tas nav "izgājis cauri" tuvākajā Liepājas Domes sēdē! Pilns info foruma sadaļā "Liepājas ezers"
Lūdzam visas Latvijas makšķernieku atbalstu šajā nevienlīdzīgajā cīņā pret birokrātu patvaļu! Savu viedokli par plānotajām izmaiņām Liepājas Domes saistošajos noteikumos lūgums izteikt Liepājas domes mājas lapā

http://www.liepaja.lv/page/49&news_id=23573


Īpaši aicinām iesaistīties un izteikt savu viedokli M.Otem, E.Zvejam, N.Grabovskim, kas veidoja TV raidījumus un visiem tiem makšķerniekiem, kuri pagājušajā ziemā izbaudīja unikālo iespēju ķert jūras asarus Karostas un Tosmares kanālos! Vēl nedaudz, un tas mums jebkuram būs liegts! Tikai visi kopā mēs nosargāsim dabas doto iespēju tikt pie skaistiem lomiem arī mūsu Latvijā, nebraucot makšķerēt uz arzemēm!!!


Cerot uz sapratni un pilsonisko drosmi, ar cieņu,


Gunārs Zatleris
udensdraugs@gmail.com

 

TagsTags: jūras cope liepājā 
1 January, 19701 January, 1970 12 comments Bez kategorijas Bez kategorijas

Seit centisos izvietot visu nepieciesamo informaciju un jaunumus.

TagsTags: igaunija cope arzemes 
1 January, 19701 January, 1970 11 comments Bez kategorijas Bez kategorijas

Par makšķerēšanas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un atsevišķu pašvaldību ezeros

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumu Nr.31 „Makšķerēšanas noteikumi" 25.1.punktu, 30.aprīlī beidzas sezonas liegums makšķerēt no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visās ūdenstilpēs (izņemot to makšķerēšanu, kas bija atļauta jūras piekrastes ūdeņos un licencētās makšķerēšanas nolikumos norādītajās vietās), kā arī vispārējs liegums makšķerēt kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus ar upēm, ezerus un upes ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci, kā arī savieno ezerus savstarpēji.

Tomēr atsevišķās ūdenstilpēs arī pārējā laikā turpina pastāvēt sezonāli vai pastāvīgi ierobežojumi makšķerēšanai (ne tikai makšķerēšana no laivas, bet arī no krasta), ko nosaka citi normatīvie akti, kas regulē citas jomas, nevis tieši makšķerēšanu. Tāpēc, lai izvairītos no domstarpībām ar makšķerniekus kontrolējošām institūcijām, informēju par šādiem aizliegumiem:


1. Juglas ezers - Rīgas domes 2002.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 „Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi" 2.1.punkts nosaka, ka Juglas ezerā visu gadu ir aizliegts izmantot motorizētos ūdens transportlīdzekļus - ūdens motociklus, motorlaivas, kuterus, katamarānus, izņemot glābšanas dienesta, zivju uzraudzības dienesta, valsts un pašvaldības policijas motorizētos ūdens transportlīdzekļus dienesta pienākumu pildīšanas laikā. Savukārt 2.2.punkts aizliedz laikā no 15.marta līdz 30.jūnijam Juglas ezerā izmantot airu laivas (tai skaitā makšķerēt no laivām), ūdens velosipēdus, vējdēļus un jahtas, lai nodrošinātu ezerā ligzdojošo ūdensputnu aizsardzību. Ar šo noteikumu pilno tekstu varat iepazīties šeit:
http://www.riga.lv/lv/Systems/Edc/GetFile.aspx?GUID=AF5EF400-383A-49EF-A9C9-B4CFBA2706C2

2. Babītes ezers - Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumu Nr.115
„Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 10., 12. un 14.punkts nosaka ierobežojumus makšķerēšanai no laivas vai no krasta atsevišķās ezera daļās:

Dabas lieguma zonā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība un cilvēka uzturēšanās. Sezonas lieguma zonas centrālajā daļā makšķerēt (arī no laivas) atļauts no 1.jūlija līdz 31.martam, bet sezonas lieguma Gātes daļā makšķerēt (arī no laivas) atļauts no 1.augusta līdz 31.martam. Ar šo noteikumu pilno tekstu varat iepazīties šeit: http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/115_2000.doc

3. Ministru kabineta 2000.gada 10.oktobra noteikumi Nr.353 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts atrodas šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/353_2000.doc.
Šie Ministru kabineta noteikumi paredz šādus makšķerēšanas aizliegumus:
3.1. Sokas ezerā, Ramatas Lielezerā un Ramatas Mazezerā aizliegts turēt un lietot peldošos līdzekļus ar jebkāda veida dzinējiem. No 1.aprīļa līdz 30.jūnijam aizliegts nodarboties ar rūpniecisko zveju un makšķerēšanu;
3.2. Dabas liegumā "Sedas purvs" laikā no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam aizliegta makšķerēšana, izņemot licencēto makšķerēšanu. No 1.aprīļa līdz 30.jūnijam aizliegta pārvietošanās ar jebkuriem peldošiem līdzekļiem, izņemot pārvietošanos zinātniskās pētniecības nolūkos.

4. Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumi Nr.116 „Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/116_2001.doc. Saskaņā ar šo noteikumu 7.2.punktu, bez saskaņošanas ar parka administrāciju aizliegts visu gadu makšķerēt Ķikāna upē, Pitraga upē, Pēterezerā un Vaides dīķī;

5. Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumi Nr.352 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//352_2001.doc,
Saskaņā ar šiem noteikumiem, lašveidīgo zivju sugu nārsta laikā no 1.oktobra līdz 30.novembrim aizliegts atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju. Nedrīkst atrasties ūdens tuvumā 100 m augšpus (pret straumi) un 100 m lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī.

6. Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumi Nr.236 „Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/236_2002.doc:, Kaņiera ezerā aizliegts zvejot ar tīkliem; izmantot laivas ar iekšdedzes dzinējiem, izņemot laivas, ko izmanto valsts un pašvaldības institūciju amatpersonas, pildot dienesta pienākumus. Bez saskaņošanas ar parka administrāciju parka teritorijā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

7. Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.263 „Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//263_2004.doc.
Dabas parka „Pape" teritorijā ir aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām. Papes ezerā atļauts pārvietoties ar airu laivām un iebraukt ezerā tikai no attiecīgās pašvaldības noteiktām vietām (laivu bāzēm). Šis nosacījums neattiecas un valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kas pilda dienesta pienākumus. Vietējā pašvaldība iebraukšanas vietu (laivu bāzu) izvietojumu un skaitu, kā arī maksimālo pieļaujamo laivu skaitu Papes ezerā saskaņo ar reģionālo vides pārvaldi. Dabas lieguma zonā aizliegts uzturēties Papes ezerā un Nidas purvā naktī (diennakts laikposmā, kas sākas pusotru stundu pēc saulrieta un beidzas pusotru stundu pirms saullēkta), izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas parka aizsardzībai un zinātnisko pētījumu veikšanai.

8. Ministru kabineta 2000.gada 28.marta noteikumi Nr.114 „Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text//114_2000.doc.
Liepājas ezera dabas lieguma stingrā režīma zonā visu gadu ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība un cilvēku uzturēšanās.

9. Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.268 „Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//268_2004.doc.
Engures ezerā atļauts iebraukt tikai no attiecīgās pašvaldības noteiktām vietām (laivu bāzēm). Engures ezerā aizliegts braukt ar ūdensmotocikliem, motorlaivām un kuteriem, kā arī ar jahtām un airu laivām, izmantojot motoru, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai. Engures ezera Dabas lieguma zonā (skatīt zīmējumu zemāk) aizliegts braukt ar ūdens velosipēdiem un vējdēļiem. Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām, nodarboties ar rūpniecisko zveju no 16.aprīļa līdz 20.jūnijam un makšķerēt no laivas no 16.aprīļa līdz trešajai jūnija sestdienai; uzturēties Engures ezerā naktī (diennakts laikposmā, kas sākas pusotru stundu pēc saules rieta un beidzas pusotru stundu pirms saules lēkta), izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai un zinātnisko pētījumu veikšanai.
10. Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumi Nr.204 „Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/204_2006.doc. Dienvidu Garezerā, Vidējā Garezerā, Ziemeļu Garezerā un Ummja ezerā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām un airu laivām, izmantojot motoru, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai un zinātnisko pētījumu veikšanai. Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām Dienvidu Garezerā, Vidējā Garezerā, Ziemeļu Garezerā un Ummja ezerā. Nav atļauts atrasties Ummja ezerā no 1.jūnija līdz 15.augustam. Tāpat ir aizliegts ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes.

11. Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.447 „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//447_2007.doc.
Rāznas, Zosnas, Salāja ezerā un Ežezerā aizliegts pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju. Izņēmumi ir ezera apsaimniekotāja organizēta pārvietošanās (rūpnieciskā zveja, licencētās makšķerēšanas organizēšana, ūdens bioloģisko resursu kontrole, tūrisma pakalpojumi) ar nacionālā parka administrācijas rakstisku atļauju, kā arī valsts institūciju amatpersonu pārvietošanās, pildot dienesta pienākumus un zinātnisko pētījumu veikšana ar nacionālā parka administrācijas rakstisku atļauju. Ledus periodā Rāznas, Zosnas, Salāja ezerā un Ežezerā aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem.

12. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.810 „Dabas parka „Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru pilnais teksts ir šeit
http://www.vidm.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/files/text/Likumd/iadt//810_2007.doc.
Pinku ezerā aizliegts pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem un jahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus. Tāpat aizliegts audzēt vai turēt sprostos zivis, piebarot zivis, kā arī papildināt zivju krājumus, izņemot plēsīgo zivju sugu krājumu papildināšanu.

 

 

TagsTags: likumi 
1 January, 19701 January, 1970 10 comments Bez kategorijas Bez kategorijas

 

Cope un atpūta dabā Norvēģijā, Nord-Trondelag.

Kompleksā cenā 50 Ls/ 1 cilvēkams/1 diena iekļauts:

- nakšņošana skaistā vietā fjordā divstāvīgā privātmājā vai apartamentos okeāna krastā,

- modernas ātrlaivas (100zspēki)  (ērta 5-6 cilvēkiem) vai zvejas kuģa (ērts 8-9 cilvekiem) ar kajīti tējas uzsildīšanai un atpūtai noma,

- zinoša zvejas GIDA pakalpojumi,

- eholots,

- atbilstoša okeāna zvejas makšķere (pilkeru izvēle paliek pašu ziņā),

- drošības veste,

- zivju apstrādes un pagatavošanas vietas izmantošana,

- saldētava zivju uzglabāšanai.

!!!Cenā nav iekļauts- benzīns laivai vai zvejas kuģim, rezerves pilkeri.

Raksti savas vēlmes un īstenosim tās kopā!!!

Vēlamais grupas lielums 4-9 cilvēki.

Iespējams transfērs 9-vietīgā busiņā no Trondheimas lidostas (ja izmantojat tiešo reisu Rīga - Trondeima -1.5h, www.norwegian.no, var atlidot tikai par 30-40Ls ).

Otrs ceļošanas veids-ar prāmi Rīga-Stokholma un tad 800km līdz galamērķim (pārsvarā pa Zviedrijas bāni un apmēram 150km pa Norvēģijas ceļiem, aptuvainais brauciena ilgums 9.30-21.30).

Šis brauciens Tev varētu būt saistošs, ja:

- Tu gribi zvejot atklātā okeānā, fjordā (mencas,saidas,paltusi, jūras vilki, rajas, halibutes, skumbrijas, dažāda veida butes utt.) vai ar lašiem un forelēm bagātās upēs (milzīga zivju dažādība);

- ķert krabjus klinšu pakājē ar speciāli tiem paredzētiem murdiem;

- nobaudīt mīdijas, kas dažas minūtes atpakaļ paša rokām savāktas audzētavās fjordā;

- Tu gribi baudīt dabu, ceļojot ar auto, velosipēdu, nirstot, snurkelējot, kāpjot kalnos, peldoties kalnu ezeros, ūdenskritumos vai upēs,

- Tu gribi apskatīt Norvēģijas Nord-Trondelag pilsētas - Trondheimu, Steinkjeru, Namsos u.c.

Interesanti - Namsos ir tā pilsēta,kas 3 reizes ir nodedzināta līdz pamatiem, vienā no reizēm vācu karsaspēks to nobombardēja par godu Ādolfa Hitlera dzimšanas dienai.

- Tu gribi traukties pa ūdeni ar motorlaivu (100zspēki) vai izbaudīt okeāna vēju un viļņus uz kuģīša.

- Tu gribi nopirkt licenzi un doties saldūdens zvejā ( nepieciešama licenze)neskaitāmās upēs un ezeros.

!!!! Par brīvu,protams, jods gaisā, ogas un sēnes mežos, polārās dienas burvība vasarā un iespēja vērot paisuma un bēguma norises okeanā.

Sīkāka informācija: e-mail: ravariba@inbox.lv

mājas lapa: http://www.ravariba.com

(pašlaik administrators līdz aprīļa sākumam pilnveido);

tel. +37129390047

P.S. izvest no Norvēģijas atļauts līdz 15kg zivju 1 cilvēkam.

NE  ASAKAS!!!

1 January, 19701 January, 1970 9 comments Sacensības Sacensības

Ir noslēgušās 1. portāla Makšķerē.LV rīkotās spiningošanas sacensības, kas norisinājās 02.05.2009 Lielajā un Mazajā Baltezerā.


Kopumā sacensībās piedalījās 14 komandas (2 cilvēki komandā), kas cīnījās par galveno balvu - 9 dienu braucienu uz copi Zviedrijā 250Ls vērtībā katram komandas dalībniekam. Money mouth


Bildes jau tika publicētas sadaļā "Bildes" un tagad var noskatīties nelielu video, kas sastāv no 2 daļām (video protams satur emocijām pilnus teicienus un leksiku Cool ):


Lūk video pirmā daļa:Un otrā video daļa:Paldies vēlreiz mūsu sacensību dalībniekiem, atbalstītājiem un sponsoriem!

Drīz jau tiksimiems atkal un Ne Asakas!


Ar cieņu,

Makšķerē.LV Wink

1 January, 19701 January, 1970 9 comments Ziņas Ziņas2008. un 2009. gada nēģu nozveja (Latvji, brauciet jūriņā!)Video par to, kāda bijusi 2008. un 2009. gada nēģu nozveja pirmajam Salacas tacim: 

(c) by www.boms.lv

 

TagsTags: nēģu nozveja 
1 January, 19701 January, 1970 9 comments Zemledus Makšķerēšana Zemledus Makšķerēšana2009 gada Atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā.Video no pasākuma:1 January, 19701 January, 1970 8 comments Без категории Без категории

Lūdzam apmeklēt:
1. Žurnāls http://Poplavok.lv (krievu valodā)
2. Internet veikals http://FishingShop.lv

TagsTags:  
1 January, 19701 January, 1970 8 comments Bez kategorijas Bez kategorijas

Cope Zviedrijā

Lieliskā copes vieta atrodas 1000km uz ziemeļiem no Stoholmas un dažus kilometrus no Akkaveras. Šajā reģionā ir piejamas vairākas kotedžas līdz pat septiņām. Visas kotedžas atrodas pie ezeriem un dažu kilometru attālumā atrodas upe, kur pat ir iespēja ķert lašus, foreles un alatas. Tā kā vairums mūsu valsts makšķernieku ir tendēti uz līdaku ķeršanu, tad vēlamies piedāvāt vienreizēju iespēju ķert neaizmirstamā ezerā, kurā ir liela lielo līdaku populācija un, kurš iekļaujas Zviedrijas dabas rezervātā. Šajā ezerā no kura ledus pazūd tikai maija pēdējā nedēļā un kur nepieciešama īpaša makšķernieku atļauja ir iespēja ķert šīs lielās līdakas. Kotedžā pie šī ezera ir iespējams apmesties 8 cilvēkiem. Ceļojums ilgst 9 dienas, bet neaizmirstamā iespēja mašķerēt būs 7 dienas. Maršruts ir: Rīga(Latvija)-Tallina(Igaunija)-Hellsinki(Somija)-Akkavera(Zviedrija). Šī burvīgā ceļojuma cenā ir iekļauts: ceļš, prāmis, gūltas vieta, gūltasveļa, laiva un motors, makšķerēšanas atļauja, mājas uzkopšana prombraucot.

Cena uz 9 dienām sastāda: 235Ls

Sīkāka info: +371 29568768 Artis

 

TagsTags: zviedrija 
Powered by:
BoonEx - Community Software; Dating And Social Networking Scripts; Video Chat And More.
Copyright © 2024 Makšķerē.LV.
Рыбалка в Украине. Сайты о рыбалке. ТОП